Petra Stjärnfeldt

Utbildningar

Allmänlydnadsinstruktör - SBK 2005/2006


Valpspecial - SBK 2005/2006


Spårspecial - SBK 2005/2006


Hundens evolution, genetik och beteende - Stockholms Universitet 2009


Vårdhundinstruktör - SBK, Studiefrämjandet, Hundens Hus


Arbete med hund - Örkelljunga utbildningscentrum 2014

(sociala tjänstehundar)


Resurshundförare - Örkelljunga utbildningscentrum 2014


Instruktör och Träningscoach Sociala tjänstehundar - Örkelljunga utbildningscentrum 2014


Instruktör och Träningscoach Klickerträning - Örkelljunga utbildningscentrum 2014


Instruktör och Träningscoach Nosework - Örkelljunga utbildningscentrum 2014


Föreläsningar

Grundläggande genetik - Kenneth Ekvall 

Grundläggande genetil - Linda Laikre 

The early theories about dog domestication - Cornelya Kluetsch 

Genetiska studier avslöjar hundens ursprung -  Peter Savolainen

De vilda hunddjuren ( och de förvildade hundarna ) och deras beteende - Tommy Radesäter

Interaktioner mellan hund och varg - Tobias Gustavsson

Från inlärningsteori till praktisk hundträning - Kenth Svartberg

Genetisk variation och hundavel, Inavel och effektiv populationsstorlek - Linda Laikre

Kvantitativ genetik, kvantitativa karaktärer hos hund, heritabilitetsskattningar, och avelsvärderingsmetodik -

Erling Strandberg

Att karaktärisera hundar med MH och liknande - Hans Temrin

Genetiska aspekter på  sund hundavel - Helena Rosenberg och Linda Laikre

The early history of dog breeds. Owerview of medical studies in the dog world - Cornelya Kluetsch

Farliga hundar - Anders Hallgren

Bevarande av svenska hundraser - Anders lekander, Mija Jansson, Louvisa Wennerström, Linda Laikre

Personlighet hos hund - Kenth Svartberg

Den sociala hunden - gruppliv mellan hund och människa - Kenth Svartberg

Fängelsehundsprojekt TASS - Christer Hofström

Vad är det som får hunden att se dig som sin ledare - Anders Hallgren.